V. Krėvės lituanistinės  mokyklos veiklos

Pamokos

Užklasinė veikla

Renginiai

Pasirodymai

Filadelfijos Vinco Krėvės mokykla yra lituanistinė nepelno siekianti organizacija, kuri teikia ikimokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo paslaugas. Mokyklos misija yra ugdyti lietuvišką identitetą, kultūrą ir kalbą JAV lietuvių vaikams.

Mokyklos veiklos apima ne tik mokymąsi, bet ir įvairias užklasines, kultūrines ir sportines veiklas, kuriose dalyvauja mokiniai, mokytojai ir tėvai. Mokykla taip pat bendradarbiauja su kitomis lietuvių organizacijomis ir rengia bendrus renginius.

Nuotraukų galerija

Prieš kiekvienų metų pradžią yra daromas visų mokytojų susirinkimas. Jo metu yra aptariamas vaikų ugdymo planas ir numatomos būsimų mokyklos renginių datos.

Vaikai yra mokinami savanoriškai dirbančių mokytojų ir jų padėjėjų.

Per Helovyną vaikams leidžiama ateiti į mokyklą su kostiumais. Pamokų metu ši šventė yra palyginima su lietuviška švente – Vėlinėmis.

Kasmet dalyvaujama “Baltic unity day”, kur kartu su Latvias ir Estais yra prisimenamas svarbus įvykis – baltijos kelias.

Kiekvienais metais prieš Šv. Kalėdas mokyklos yra paruošiamas lietuviškas spektaklis, kurio pabaigoje dovanų vaikams atneša Kalėdų senelis. 

Svarbios Lietuvai dienos (sausio 13, vasario 16 ir t.t.) dažnai minimos bažnyčioje laikomose lietuviškose mišiose.

Mokyklos mokytojai visada stengiasi kelti savo mokymo kompetencija. Čia dalyvaujama Bostone vykstančiuose pedagogų mokymuose.

Rudenį mokyklos bendruomenė (vaikai, tėvai ir mokytojai) išvažiuoja į fermą pasidžiaugti rudeniškom gėrybėmis.

Vasario mėnesį mokykloje yra minimos “Užgavėnės”. Jų metu yra ne tik valgomi blynai, bet surengiamas vaidinimas, kurio metu pasirodo įvairūs lietuvių mitologijos veikėjai. Renginys vainikuojamas “Morės” sudeginimu ant laužo.

Mokykloje dažnai vaikai kartu su savo klasės draugais švenčia savo gimimo dieną. 

Jaunimo tautinių šokių kolektyvas “Aguona”, kuriam vadovauja mokytojos Jurgita ir Estera. 2024 metų vasarą ši grupė važiuos į Lietuvoje vyksiančią dainų šventę.

Vaikai taip pat yra mokykloje mokinami tautinių šokių. Ši tautinių šokių grupė vadinama “Aguonele”.

Renginių metu mokyklos bendruomenės vyrai aprūpina programos dalyvius šviežiais, gardžiais cepelinais!

 

Renginių metų taip pat galima paragauti ir įsigyti lietuviškų skanėstų, naminių pyragų ir net šakočio.

Kaip gi be lietuviškos atributikos. Visų galų meistrė Erika gali jums parūpinti visą lietuvišką kostiumą!

 

Pavasarį vaikai ekskursijos metu yra supažindinami su Filadelfijoje esančiais paminklais, pastatais, kurie turi lietuviškų šaknų. Čia yra paminklas “Government of the People (1976)” sukurtas Jacques Lipchitz (1891 – 1973) 

Audrius Palionis vaikus mokina groti lietuvišku instrumentu – kanklėmis. 

 Taip pat vaikai gali mokyti tikybos pas mokytoją – Joną Dunčią.

Kai atvažiuoja lietuvių kilmės krepšininkai žaisti į Filadelfiją, dažnai susirenkame jų palaikyti. 

Gegužės mėnesį vyksta mokyklos pabaigimo šventė ir yra įteikiami pabaigusiems mokyklą diplomai.

Kiekvienas metais V. Krėvės lituanistinės mokyklos vaikai pasirodo Filadelfijos Lietuvių namuose organizuojamoje tradicinėje lietuviškoje mugėje.

Yra organizuojami renginiai, kurių metu yra prisidedama prie lietuviškų projektų įgyvendinimo Lietuvoje.

Mokiniai

Kultūrinės veiklos

Klasės

Mokyklai metų

Susisiekime

Vieta: 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130

El. paštas: vkrevemokykla@gmail.com

Mokyklos darbo laikas sekmadienį: 9.00 – 13.00

Facebook puslapis

Filadelfijos lietuvių namai

Lietuvos himnas