Filadelfijos Vinco Krėvės LituanistinĖ Mokykla

Kai mes kartu, mums labai smagu!
English

Sveiki atvykę!

Vinco Krėvės lituanistinė mokykla gyvuoja jau nuo 1960 metų ir yra įsikūrusi Šv. Andriejaus Parapijos patalpose Filadelfijos miesto centre. Mokykla veikia sekmadieniais nuo 9.00 iki 13.00 valandos ir suteikia vaikams progą mokytis lietuvių kalbos, kultūros, istorijos, tradicijų, šokių ir dainų. Mokykla skirta mokiniams nuo 3 metų iki 8 klasės.

Sveiki atvykę!

Vinco Krėvės lituanistinė mokykla gyvuoja jau nuo 1960 metų ir yra įsikūrusi Šv. Andriejaus Parapijos patalpose Filadelfijos miesto centre. Mokykla veikia sekmadieniais nuo 9.00 iki 13.00 valandos ir suteikia vaikams progą mokytis lietuvių kalbos, kultūros, istorijos, tradicijų, šokių ir dainų. Mokykla skirta mokiniams nuo 3 metų iki 8 klasės.

Mokyklos lokacija

Filadelfijos V. Krėvės lituanistinė mokykla yra įsikūrusi Filadelfijos miesto centre, Šv. Andriejaus Parapijos patalpose, antrame aukšte.

Vieta: 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130

Mokyklos darbo laikas sekmadienį: 9.00 – 13.00

 

 

Mokyklos tikslai

  • Mokyti vaikus kalbos, Lietuvos istorijos, geografijos, kultūros, gamtos pažinimo.

  • Skiepyti meilę lietuvių tautai ir kultūrai.

  • Skatinti domėjimąsi lietuviškomis tradicijomis.

  • Supažindinti su lietuviškomis dainomis ir šokiais, tradiciniais patiekalais ir tautodaile.

  • Padėti vaikams suprasti gimtosios kalbos reikalingumą, reikšmę.

  • Kalbėti tik lietuviškai susitikimų metu.

2023 metų gruodžio 16 dieną Filadelfijos V. Krėvės lituanistinės mokyklos buvo pastatytas spektaklis “Voro vestuvės” pagal autorių J. Marcinkevičių.

Mokyklos direktorė

Irina Melikova (Brusokas) yra Filadelfijos V. Krėvės lituanistinės mokyklos direktorė, turinti vaikų psichologijos magistro laipsnį. Ji yra atsakinga už įstaigos veiklą, mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą, lituanistinio švietimo kokybę ir plėtrą. Ji taip pat yra aktyvi JAV lietuvių bendruomenės narė, dalyvaujanti mokytojų konferencijose, seminaruose ir kituose renginiuose. Irina Melikova yra pavyzdys visiems, kurie puoselėja lietuvių kalbą, istoriją ir kultūrą.

– Irina Melikova

Mūsų mokykla

Mokyklos vizija yra išsaugoti ir skleisti lietuvių kalbos, istorijos ir tradicijų žinias, ugdyti mokinių tapatybę ir patriotizmą, stiprinti tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą su kitomis etninėmis grupėmis. Mokykla siekia būti atvira, draugiška ir kokybiška švietimo įstaiga, kuri prisideda prie lietuvių kultūros paveldo puoselėjimo ir plėtojimo.

Pamokų eiga

Vaikai yra mokinami kiekvieną sekmadienį savanoriškai dirbančių mokytojų ir padėjėjų. Pamokų metu ne tik vaikai mokosi lietuvių kabos, bet taip pat gali pabandyti šokti tautinius šokius, dainuoti lietuvių liaudies dainas, kanklėmis groti bei yra galimybė lankyti tikybos pamokas lietuvių kalba.

Dėstomi dalykai

– Lietuvių kalba, skaitymas, rašymas ir kalbos supratimas.

– Lietuvos istorija, geografija.

– Lietuvių kultūros šventės, tradicijos, papročiai.

– Tautiniai šokiai, liaudies dainos, žaidimai, vaidinimai.

Mokyklos bendruomenė

Šiuo metu mokykloje renkasi apie 40 vaikų ir dirba 10 mokytojų, kurie pasiaukojančiai ir kūrybingai dalinasi savo patirtimi ir išmintimi su augančiais lietuvaičiais.

Mokymo priemonės

Vaikai yra mokomi iš lituanistinėms mokykloms skirtų pratybų. Taip pat yra naudojamos interaktyvaus mokymo užduotys esančios mokyklos “Moodle” sistemoje, prie kurios vaikų tėvai taip pat gali gauti prieigą. Svarbu paminėti, kad kiekvienas mokytojas stengiasi kuo kūrybiškiau vesti pamokas, kad vaikus sudominti lietuvių kalba.

Kitos su jaunimu susijusios organizacijos Filadelfijoje

Filadelfijos lietuvių bendruomenė. Facebook puslapis.

Filadelfijos tautinių šokių grupė “Aguona”.

Facebook puslapis.

Filadelfijos lietuvių jaunimas.

Instagram puslapis.

Mokykla remiasi JAV LB Švietimo tarybos nustatyta programa, gairėmis ir mokyklos nuostatais.

Kaip patenkama į klases?

– Į ikimokyklinio amžiaus klasę priimami vaikai nuo 3 metų amžiaus.

– Į parengiamąją (priešmokyklinę) klasę priimami mokiniai, kuriems suėjo 5 metai iki rugsėjo 1 dienos.

Į pirmą klasę priimami mokiniai, kuriems suėjo 6 metai iki rugsėjo mėnesio.

Į kitas klases priimami mokiniai, atsižvelgus į jų amžių ir lietuvių kalbos lygį.

Filadelfijos Vinco Krėvės lituanistinės mokyklos pagrindiniai remėjai

Mokiniai

Kultūrinės veiklos

Klasės

Mokyklai metų

Susisiekime

Vieta: 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130

El. paštas: vkrevemokykla@gmail.com

Mokyklos darbo laikas sekmadienį: 9.00 – 13.00

Mokyklos Facebook puslapis

Filadelfijos lietuvių namai

Lietuvos himnas