Kontaktai

Administracija

Irina Melikova

Irina Melikova

Mokyklos direktrė

El. paštas: vkrevemokykla@gmail.com

Vytas Mačiulis

Vytas Mačiulis

Tėvų komiteto iždininkas

El paštas: vytama@yahoo.com

Odeta Dirvelytė

Odeta Dirvelytė

Tėvų komiteto pirmininkė

El. paštas: odetux@gmail.com

Klasių mokytojai

Darželis

– Odeta Matikaite 
– Milda Vaitiekūnaitė 

1 - 2 klasė

– Jurgita Bennett
– Kristina Rutkauskas

3 - 4 klasė

– Indra Kalasauskas
– Ignas Alminauskas 
– Irina Melikova

5 - 6 klasė

– Egle Zinkevičienė
– Aušra Baron

7 - 8 klasės

– Jurgita Balis
– Ignas Alminauskas 
– Daiva Ševelienė

Kiti mokytojai

Tautinė muzika

– Andrius Palionis – Kanklės

– llona Babinskienė – Choras “Laisvė”

Tautiniai šokiai "Aguona"

– Estera Washofsky

– Jurgita Balis

Tikyba

– Jonas Dunčia

Mokiniai

Kultūrinės veiklos

Klasės

Mokyklai metų

Susisiekime

Vieta: 1913 Wallace St., Philadelphia, PA 19130

El. paštas: vkrevemokykla@gmail.com

Mokyklos darbo laikas sekmadienį: 9.00 – 13.00

Facebook puslapis

Filadelfijos lietuvių namai

Lietuvos himnas